سال گذشته ...
پنج‌شنبه 1 فروردین 1387

سال گذشته ... دارم به این فکر می کنم که بهترین و پربارترین سال زندگیم بوده ... کلی اقدامات مفید انجام دادم ... و کلی حوادث مثبت و سازنده در زندگیم رخ داده ... ۷ تا سفر رفتم ... در کلاسهای مثبتی شرکت کردم ... در مسابقه ای که خیلی برام اهمیت داشت اول شدم ... با دو نهاد همکاریمو شروع کردم ... با دوستان جدید و بسیار خوبی آشنا شدم ... دوستان گذشته ام رو پیدا کردم ... و دوستانی که یک زمانی رفته بودند برگشتند ... خونه خریدیم ... و غیره ... همه اینها برام خیلی ارزنده است ... امید به تداومشون دارم ... امیدوارم اقدامات مثبتی بتونم صورت بدم ... مفید تر از گذشته باشم ...

 

امروز بعد از سال تحویل میتو (طوطیمون) یک اداهای عجیب و غریبی از خودش در اورد. مادرم خیلی به نشانیها معتقده ... همونطور که پارسال زنده موندن ماهیهای عید گذشته تا به امسال ... و ورود کلی شیرینی و خوراکی و سوغاتی در کل سال به خونمون رو به فال نیک گرفته بود ... این رقص امروز میتو رو بعد از سال تحویل کلی خوب دونست ... چه شیرین می رقصید ... و حرف می زد ... اونهم احساس کرده بود سال تحویله ولی سابقه نداشت اینکار رو بکنه ... ما هم کلی عید رو بهش تبریک گفتیم و با شیرینی از میتومون پذیرایی نمودیم ... دیروز هم که حمومش کردم برای عید تمیز باشه ...

 

پدر و مادرم منو کلی شرمنده نمودند (مثل همیشه) ... اینهم عیدی امسال ما ...