عید دیدنی همگانی
جمعه 2 فروردین 1387

دیدن دوستان در ابتدای سال ... دوستانم رو در یک مراسم عید دیدنی همگانی ملاقات کردم ... خوش گذشت حیف که کم بود ... تقریبا همه اونهایی رو که می خواستم دیدم ... هفت سین هم برقرار بود ... هفت سینی که در مسابقه برنده شده بود ...