ماهی ... کلاغ ...
دوشنبه 6 خرداد 1387

دو تا خبر حیوونی داشتم ...


یکی اینکه ماهیهای عید پارسالمون (86) که همچنان در قید حیاتند و از قضا نر و ماده از آب دراومدند تخم گذاری کردند ... فکر می کردم ماده هه چون خیلی غذا می خوره اینطور ورقلمبیده ... اما خوب ظاهرا خبرهای دیگری بوده ... اما من متوجه نشدم و بعد از فارغ شدنش وقتی داشتم آبشون رو تعویض می کردم کل تخمهایی که گذاشته بود رو اشتباها ریختم تو چاه ... و اون اواخرش بود که متوجه شدم این بدبخت اینهمه تخم گذاشته که به علت کدر بودن آب و حواس پرتی خودم ندیدمشون ... چند تائیش مونده بود که فرداش اومدم دیدم ترتیب همه رو دادند ...نمی دونم آیا در مناطقی که شما زندگی می کنید (تهران منظورمه) کلاغ زیاد شده ... اینجایی که ما هستیم که شده ... یکیشون که آوازه خوان از آب دراومده ... دقیقا 12 شب که می شه شروع به قار قار می کنه تا 5 صبح ... نمی دونم این چه صیغه ایه ؟ خلاصه خواب رو چند شبه برما حرام کرده ...