شروعی دوباره ...
سه‌شنبه 27 اسفند 1387

پایان امسال برام مصادف شد با پایان خیلی چیزها ... کارم ... دوستیها و آشناییها و .... یک دفعه همه چیز با هم تموم شد ... و البته همه هم با انتخاب و تصمیم خودم ... یک جورهایی خودمو صفر حساب می کنم ... یک آدمی که الان در موقعیت صفر قرار داره و میخواد با سال جدید تازه شروع کنه ... سال جدید به معنایی واقعا برام سال جدیده ... دیگه ماجراجویی بسه برام ... بدون فکر وارد حیطه ای شدن ... بعد یک جماعتی رو ترک کردن در حالیکه همه انگشت به دهان موندند و غرق احتیاجند ... قلبهای شکسته ای که هیچ جوری نمی شه بندشون کرد ... دیگه بسمه همه این مسائل ... می خوام عاقل باشم ... همین ...