غفلت!
پنج‌شنبه 15 فروردین 1387

بوی تعفن یخچال دفتر که در اثر بی دقتی من به فساد کشیده شده برطرف نشد که نشد ... کل دفتر رو عود باران کردم تا بشه اندکی نفس کشید ... به سرم زد شاید اگر کل بدنه داخل یخچال رو لیمو بمالم بهتر بشه ... خلاصه امروز اینکار رو هم کردم .... درش هم همچنان بازه ... شنبه برم ببینم چطور شده؟ گاهی تو دلم می گم وقتی مواد غذایی ساده اینطوری فاسد و چنین بوی تعفن افتضاحی تولید می کنند پس بوی جنازه چطوریه؟

این بود سوتی من درآخرین روز سال قدیم (به علت مشغله فراوان کاری): خاموش نمودن یخچال و فریزر به مدت 13 روز عید بدون اینکه فریزر رو تخلیه کنم (در اثر غفلت !!!)

در نهایت ببخشید که حالتون رو بهم زدم ...