جنس دوستی ...
جمعه 27 اردیبهشت 1387

نمی دونم چرا جنس دوستی یک پسر با یک دختر نمی تونه از جنس دوستی دو تا دختر با هم باشه ... کجای کار مشکل داره؟ ... یا می خوان دوست پسرت باشند و طبعا رابطه داشته باشند و یا اگر خیلی خاطرآدم رو بخوان می خوان باهات ازدواج کنند ... نوع سومی براشون (لااقل این آدمهایی که من دیدم) قابل درک نیست ... خیلی متاسف می شم ... چرا آدم همش باید دوستانش دختر باشند؟ در حالیکه تبادل انرژی و افکار بین دو جنس مخالف خیلی بهتر می تونه انجام بشه ...