طرحهای نیمه کاره ...
چهارشنبه 9 مرداد 1387

تازگیها در نیمه رها کردن طرحهام تبحر خاصی پیدا کردم ... اینها قرار بوده و هست که کلی کاراکتر دور و اطرافشون باشه ... شاید با کمی بیخوابی کشیدن بیشتر بشه تمومشون کرد ... تا اون موقع مطمئنا دیگه هیچی از این مقواهه نخواهد ماند از بس توسط من تا و مچاله می شن ...

.